Mine bibelstudier

Når Gud kaller er det viktig at vi svarer ja, for vi vet ikke om Han vil kalle oss igjen.

Våre norske Bibler testet

Våre Norske bibler har blitt testet med de 200 steder. Ord som er utelatt, i klammer, i parantes, i kursiv, er antatt som ikke troverdige ifølge moderne teologer. Sjekk tilstanden på den Bibel du leser.

DET NORSKE BIBELSELSKAP (1978) 185 AV 200

DET NORSKE BIBELSELSKAP (1930) 139 AV 200

NORSK BIBEL A/S (1988) 139 AV 200

BIBELFORLAGET (1997)* 0 AV 200

BIBELEN AV 1611 0 AV 200

DEN HELLIGE SKRIFT UTGITT 1865 0 AV 200

*Bibelforlagets Bibelutgave ærklærer å være et­ter King James Oversettelsen av 1611 i NT, både når det gjelder de underliggende håndskrifter og oversettelses valg. Sannheten er at den ikke følger KJV oversettelsen 100 % verken når det gjelder de underliggende håndskriftene (for både GT og NT), eller oversettelses valg, men den har forøvrig med alle de stedene i teksten, med ulike fornoter.

200 STEDER HVOR MODERNE BIBLER AVVIKER FRA KING JAMES OG TEXTUS RECEPTUS

King James oversatt til norsk!

Endelig finnes Den Autoriserte King James Bibelen oversatt til norsk. Bearing Precious Seed i Milford, Ohio, USA, har trykket opp 10.000 Bibler, 20.000 NT utgaver for distribu­sjon i Norge. Hele prosjektet er organisert av “Scandinavians for Christ”.

Dette er en oversettelse basert 100 prosent på King James oversettelsen av 1611.

“Hensikten med denne oversettelsen er å gjengi den engelske Autoriserte Versjonen så presist og direkte som overhode mulig, dog uten at de norske setningene blir kunstige (sitat fra forordet i Bibelen).”

Motto: For spredning av ufordervede oversettelser av Guds ord.

UTELATER JESU BLOD PÅ HELE 15 PLASSER: Matt.27:4;24;25, Ap.gj.5:28;20:28, Rom.3:25;5:9, Ef.1:7;2:13, Kol.1:14;20, Hebr.10:19,1.Pet.1:19, Åp.bar.1:5; 5:9.

Salme 119:127 «Derfor elsker jeg Dine bud mer enn gull, ja mer enn fint gull!»

Ord. 16:16 «Hvor mye bedre der er å få visdom enn gull!..»

EVANGELIET ETTER MATTEUS

1:25 – (FØRSTEFØDTE) er ute. Angående Jesus.**

5:44 – (VELSIGN DEM SOM FORBANNER DERE) er ute.*

6:13 – (KONGDØMMET ER DITT, MAKTEN OG HERLIGHETEN TIL EVIG TID) er ute eller i klammer.*

6:27 – (HØYDE) er byttet til LIVSLENGDE.**

6:33 – (GUDS)er ute. Angående Guds Kongedømme.

8:29 – (JESUS)er ute. Som Guds Sønn.**

9:13 – (TIL OMVENDELSE) er ute. Syndere til…**

12:35 – (I SITT HJERTE) er ute. Den gode skatten-**

12:47 – (VERS ER UTELATT). Angående Kristi mor.

13:51 – (JESUS SA TIL DEM) og (HERRE) er ute.**

15:8 – (KOMMER NÆR MEG MED SIN MUNN) er ute.

16:3 – (HYKLERE!) er ute.**

16:20 – (JESUS) er ute. Fremfor Kristus**

17:21 – (VERS ER UTELATT). Ang. bønn og faste.*

18:11 – (VERS ER UTELATT). Jesus kom for å frelse.*

19:9 – (DE SISTE 11 ORD ER UTELATT). Angående hor.*

19:17 – (GUD) er ute. En som er god. Det er (Gud).**

20:7 – (OG DET SOM ER RETT, SKAL DERE FÅ) er ute.**

20:16 – (FOR MANGE ER KALT, MEN FÅ ER UTVALGT) er ute.*

20:22 – (OG Å BLI DØPT MED DEN DÅPEN SOM JEG ER DØPT MED?) er ute.**

21:44 – (VERS ER UTELATT). Angående Kristus som steinen.

23:14 – (VERS ER UTELATT). Ve dere, skriftlærde og fariseere.*

25:13 – FOR MENNESKESØNNENS KOMME) er ute.**

27:35 – (SLIK AT DET SOM VAR TALT AV PROFETEN SKULLE BLI OPPFYLT:) er ute.**

27:54 – (GUDS SØNN) var Guds Sønn.

28:2 – (BORT FRA ÅPNINGEN) er ute.**

28:9 – (OG DA DE GIKK FOR Å FORTELLE DET TIL HANS DISIPLER) er ute.**

EVANGELIET ETTER MARKUS

1:1 – (GUDS SØNN) ute i mange bibler.

1:14 – (KONGEDØMME) er ute. Guds evangelium-**

1:31 – (STRAKS) er ute. Feberen forlot-**

2:17 – (TIL OMVENDELSE) er ute. Kaller syndere-**

6:11 – (DET SKAL BLI LETTERE MED SODOMA OG GOMORRA PÅ DOMMENS DAG ENN DEN BYEN) er ute.**

6:16 – (FRA DE DØDE) er ute. Johannes er oppstått-*

6:33 – (HAM) er forandret til DEM.**

7:8 – (SLIK SOM VASKING AV ØSER OG BEGER, OG MANGE ANDRE LIGNENDE TING GJØR DERE) er ute.**

7:16 – (VERS ER UTELATT). Angående å ha et øre som hører.*

9:24 – (HERRE) er ute. En troende kalte ham Herre.

9:42 – (PÅ MEG) er ute. De små som tror-

9:44 – (VERS ER UTELATT). Ang. ild som ikke slokner.*

9:46 – (VERS ER UTELATT). Hvor orm aldri dør.*

9:49 – (OG HVERT SLAKTOFFER SKAL SALTES MED SALT) er ute.*

10:21 – (TA KORSET OPP) er ute. Jesus sa-**

10:24 – (DEM SOM SETTER SIN LIT TIL RIKDOMMER) er ute.*

11:10 – (I HERRENS NAVN!) er ute.**

11:26 – (VERS ER UTELATT). Men om dere ikke tilgir, etc.*

13:14 – (SOM PROFETEN DANIEL TALTE OM) er ute.**

13:33 – (OG BE) er ute, eller i kursiv.**

14:68 – (DA GOL HANEN) er ute.*

15:28 – (VERS ER UTELATT). Skriften var oppfylt,etc.*

15:39 – (GUDS SØNN) er en Sønn av Gud.

16:9-20-(DE SISTE VERS ER UTELATT) i noen bibler.*

EVANGELIET ETTER LUKAS

1:28 – (VELSIGNET ER DU BLANT KVINNER) er ute*.

2:33 – (JOSEF) er forandret til FAR.**Står far i 1930.

2:43 – (JOSEF OG HANS MOR) er forandret til FORELDRE.**

4:4 – (MEN AV HVERT GUDS ORD) er ute.*

4:8 – (VIK BAK MEG, SATAN) er ute.**

4:41 – (KRISTUS) er ute. Guds Sønn.**

6:48 – (GRUNNLAGT PÅ ET FJELL) kunne ikke rokkes.**

7:31 – (OG HERREN SA:) er ute.**

9:54 – (SLIK SOM ELIA GJORDE?) er ute.*

9:55 – (OG SA: DERE VET IKKE HVA SLAGS ÅND DERE ER AV) er ute.*

9:56 – (FOR MENNESKESØNNEN ER IKKE KOMMET FOR Å ØDELEGGE MENNESKELIV, MEN FOR Å FRELSE DEM) er ute.*

11:2-4- (MYE ER UTELATT AV HERRENS BØNN)*

11:29 – (PROFETEN) er ute. Angående Jonah.**

17:36 – (VERS ER UTELATT). Ene tatt med, en annen igjen.*

21:4 – (TIL GUD) er ute.**

22:20 – (VERS UTELATT) ute i N.E.B og R.S.V.

22:31 – (OG HERRENS SA:) er ute.**

22:64 – (SLO DE HAM I ANSIKTET) er ute.**

23:17 – (VERS ER UTELATT) i mange bibler.*

23:38 – (INNSKRIFT MED GRESKE, LATINSKE, OG

HEBRAISKE BOKSTAVER) er ute.**

23:42 – (HERRE) er ute. Husk på meg, etc.**

23:45 – (BLE SOLEN FORMØRKET) er ute i Moffatt og NEB.

24:3 – (HERREN JESU) er ute.

24:6 – (HAN ER IKKE HER, MEN ER STÅTT OPP!) er ute.

24:12 – (VERS ER UTELATT). Peter’s bekjennelse.

24:40 – (VERS ER UTELATT). Kristus viser dem hendene.

24:49 – (JERUSALEM) er ute. I byen-**

24:51 – (OG TATT OPP TIL HIMMELEN) er ute.

EVANGELIET ETTER JOHANNES

1:14 – (ENBÅRNE) er også ute i 1:18;3:16;3:18.

1:27 – (ER FORETRUKKET FRAMFOR MEG) er ute. Jesus-**

3:13 – (SOM ER I HIMMELEN) er ute.*

3:15 – (IKKE SKULLE GÅ FORTAPT, MEN) er ute.**

4:42 – (KRISTUS) er ute.**

5:3 – (SOM VENTET PÅ AT VANNET SKULLE BLI RØRT OPP) er ute.**

5:4 – (VERS ER UTELATT). Dammen ved Betesda.*

6:47 – (PÅ MEG) er ute. Han som tror-**

6:69 – (DU ER KRISTUS, DEN LEVENDE) er ute.**

7:53 – (7:53 TIL 8:11) Hele avsnittet i klammer eller i kursiv.*

8:16 – (FADEREN) er ute. Forandret til HAM.*

9:35 – (GUDS SØNN) er ute.*

11:41 – (DER DEN DØDE BLE LAGT) er ute.**

16:16 – (FORDI JEG GÅR TIL FADEREN) er ute.**

17:12 – (I VERDEN) er ute.**

20:29 – (TOMAS) er ute.**

APOSTLENES GJERNINGER

2:30 – (ETTER KJØDET, VILLE HAN REISE OPP KRISTUS) er ute.**

7:30 – (EN HERRENS) er ute. En … engel**

7:37 – (HAM SKAL DERE HØRE PÅ) er ute. Kristus-**

8:37 – (VERS ER UTELATT) eller i klammer, eller kursiv.*

9:5-6 – (MYE ER UTELATT). Ang. Guds vilje.**

10:6 – (HAN SKAL FORTELLE DEG HVA DU BØR GJØRE) er ute.**

15:18 – (ER ALLE HANS GJERNINGER KJENT FOR GUD) er ute.**

16:31 – (KRISTUS) er ute.**

17:26 – (BLOD) er ute.*

20:25 – (GUDS) er ute. .. Kongedømme**

20:32 – (BRØDRE) er ute.**

23:9 – (SÅ LA OSS IKKE STRIDE MOT GUD) er ute.**

24:6-8- (MYE ER UTELATT) eller i klammer, eller i kursiv.*

24:15 – (AV DE DØDE) er ute. Oppstandelse-**

28:16 – (HALVE VERSET UTELATT) i kursiv eller klammer.*

28:29 – (VERSE ER UTELATT) i kursiv eller klammer.*

APOSTELEN PAULUS’ BREV TIL ROMERNE

1:16 – (KRISTI) er ute, i kursiv eller i klammer. (Kristi)

evangelium**

1:29 – (HOR) er ute.**

5:2 – (VED TROEN) ute i Moffatt, RSV og NEB.

8:1 – (DE SOM IKKE VANDRER ETTER KJØDET, MEN

ETTER ÅNDEN) er ute.**

9:28 – (I RETTFERDIGHET, FORDI) HERREN VIL GJØRE (ET KORT VERK) er ute.**

10:15 – (FORKYNNER FREDENS EVANGELIUM) er ute.*

10:17 – (VED GUDS) er ute.** Guds ord.

11:6 – (DE SISTE 18 ORD ER UTELATT) eller i kursiv eller i klammer.**

13:9 – (DU SKAL IKKE AVLEGGE FALSKT VITNESBYRD) er ute.**

14:6 – (MANGE ORD ER UTELATT). Angående dagen.*

14:21 – (ELLER TA ANSTØT ELLER Å BLI SVAK) er ute.**

15:29 – (EVANGELIUM) er ute.** Kristi ..

16:24 – (VERSET ER UTELATT) eller i kursiv eller i klammer.*

APOSTELEN PAULUS’ FØRSTE BREV TIL KORINTERNE

1:14 – (JEG TAKKER GUD) er ute i mange bibler.

5:7 – (FOR OSS) er ute. Kristus er ofret-**

6:20 – (DE SISTE 7 ORD UTELATT). Din Ånd,**

7:5 – (FASTE) er ute. Sammen med bønn.**

7:39 – (VED LOVEN) er ute. Hustruen er bundet-**

10:28 – (JORDEN HØRER HERREN TIL, OG ALT SOM

FYLLER DEN) er ute.**

11:24 – (TA, SPIS) er ute. … Dette er min-**

11:29 – (HERRENS) er ute. Refererer til kroppen.

15:47 – (HERREN) er ute. Herren fra himmelen.**

16:22 – (JESUS KRISTUS) er ute.**

16:23 – (KRISTI) er ute.** Kristi nåde.

APOSTELEN PAULUS’ ANDRE BREV TIL KORINTERNE

4:6 – (JESU) er ute.* Jesu Kristi

4:10 – (HERREN) er ute.**

5:18 – (JESUS) er ute eller i kursiv.** Jesus Kristus.

11:31 – (KRISTI) er ute eller i kursiv.**

APOSTELEN PAULUS’ BREV TIL GALATERNE

1:15 – (GUD) er ute. Mangler i 1904/1930.

3:1 – (SLIK AT DERE IKKE SKULLE ADLYDE SANNHETEN) er ute.**

3:17 – (I KRISTUS) er ute.**

4:7 – (VED KRISTUS) er ute.**

6:15 – (I KRISTUS JESUS) er ute.**

6:17 – (HERREN) er ute.**

APOSTELEN PAULUS’ BREV TIL EFESERNE

3:9 – (VED JESUS KRISTUS) er ute. Gud skapte-**

3:14 – (VÅR HERRE JESU KRISTI) er ute.**

5:30 – (AV HANS KJØD OG AV HANS BEIN) er ute.**

6:1 – (I HERREN) er ute. Adlyd deres foreldre-*

6:10 – (MINE BRØDRE) er ute.**

APOSTELEN PAULUS’ BREV TIL FILIPPERNE

3:16 – (LA OSS TENKE PÅ DE SAMME TING) er ute.**

APOSTELEN PAULUS’ BREV TIL KOLOSSERNE

1:2 – (OG HERREN JESUS KRISTUS) er ute.**

1:14 – (VED HANS BLOD) er ute eller i kursiv.**

1:28 – (JESUS) er ute.** (Kristus) Jesus.

2:11 – (SYNDE)LEGEME. Ordet synde er ute.** 2)

3:6 – (OVER ULYDIGHETENS BARN) er ute.*

APOSTELEN PAULUS’ FØRSTE BREV TIL TESSALONIKERNE

1.1 – (FRA GUD, VÅR FAR, OG HERREN JESUS

KRISTUS) er ute.*

2:19 – (KRISTI) er ute.** Herren Jesu (Kristi).

3:11 – (KRISTUS) er ute eller i kursiv.**

3:13 – (KRISTI) er ute eller i kursiv.** Herre Jesu (Kristi).

APOSTELEN PAULUS’ ANDRE BREV TIL TESSALONIKERNE

1:8 – (KRISTI) er ute eller i kursiv.** Herren Jesu (Kristi).

APOSTELEN PAULUS’ FØSTE BREV TIL TIMOTEUS

1:17 – (ER VIS) er ute. Han som alene er vis.**

2:7 – (I KRISTUS) er ute eller i kursiv.**

3:16 – (GUD) er ute, eller forandret til HAN.**

4:12 – (I ÅND) er ute.**

6:5 – (SLIKE SKAL DU HOLDE HOLDE BORTE FRA) er ute.**

APOSTELEN PAULUS’ ANDRE BREV TIL TIMOTEUS

1:11 – (FOR FOLKESLAGENE) er ute.*

4:1 – (HERREN) er ute.** (Herren) Jesus Kristus.

4:22 – (JESUS KRISTUS) er ute eller kursiv.**

APOSTELEN PAULUS’ BREV TIL TITUS

1:4 – (HERREN) er ute eller i kursiv.*

APOSTELEN PAULUS’ BREV TIL FILEMON

1:6 – (JESUS) er ute.** Kristus (Jesus)

1:12 – (IMOT HAM) er ute.*

BREVET TIL HEBRÉERNE

1:3 – (VED SEG SELV) er ute. Renselse for våre synder-**

2:7 – (OG SATTE HAM OVER DINE HENDERS VERK) er ute.*

3:1 – (KRISTUS) er ute.**

7:21 – (ETTER MELKISEDEKS ORDNING) er ute.*

10:30 – (SIER HERREN) er ute.**

10:34 – (I HIMMELEN) er ute.**

11:11 – (OG HUN FØDTE) er ute. Sara-**

JAKOBS BREV

5:16 – (FEILTRINN) er byttet ut med SYND.**

PETERS FØRSTE BREV

1:22 – (VED ÅNDEN) er ute.**

4:1 – (FOR OSS) er ute. Kristus led-**

4:14 – (DE SISTE 15 ORD ER UTELATT) eller i kursiv.**

5:10 – (JESUS) er ute eller i kursiv.*

5:11 – (HERLIGHETEN OG HERREDØMMET) er ute i noen bibler.**

PETERS ANDRE BREV

2:17 – (TIL EVIG TID) er ute eller i kursiv.**

3:9 – (DERE) istedet for OSS. Ødelegger meningen.**

JOHANNES’ FØRSTE BREV

1:7 – (KRISTI) er ute.* Jesu (Kristi).

2:7 – (FRA BEGYNNELSEN AV) er ute.

4:3 – (KRISTUS ER KOMMET I KJØDET) er ute.**

4:9 – (ENBÅRNE) er ute i noen bibler.

4:19 – (HAM) er ute, kursiv eller klammer.**

5:7-8 – (MANGE VIKTIGE ORD UTELATT).**

5:13 – (DE SISTE 13 ORD ER UTELATT).*

JUDAS’ BREV

1:25 – (VIS) er ute. Refererer til Gud.**

JOHANNES’ ÅPENBARING

1:8 – (BEGYNNELSEN OG ENDEN) er ute.**

1:11 – (10 ORD ER UTELATT). Alfa og Omega..**

2:13 – (DINE GJERNINGER) er ute.**

5:14 – (HAM SOM LEVER I ALL EVIGHET) er ute.**

6:1 – (OG SE) er også ute i vers 3,5 og 7.**

8:13 – (ØRN) istedet for ENGEL.**

11:17 – (OG SOM KOMMER) er ute.**

12:12 – (INNBYGGERE PÅ) er ute.**

12:17 – (KRISTI) er ute.**

14:5 – (FRAMFOR GUDS TRONE) er ute.**

16:17 – (I HIMMELEN) er ute.*

20:9 – (GUD) er ute. **

21:24 – (AV DEM SOM ER FRELST) er ute.** Nasjonene-

*) Utelatt eller satt i klammer i Bibelselskapets oversettelse av 1978/85.

**) Utelatt også i 1904/1930 oversettelsen. Oversettelsen av 1988 (Norsk Bibel A/S) følger stort sett 1930 oversettelsen (unntak: Lukas 2:33).

Reklamer

Single Post Navigation

4 thoughts on “Våre norske Bibler testet

  1. Magnus on said:

    Hei! Hvordan får man tak i 1611 Norsk King James bibelen?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: