Mine bibelstudier

Når Gud kaller er det viktig at vi svarer ja, for vi vet ikke om Han vil kalle oss igjen.

LIBERALTEOLOGIENS INNTOG I MENIGHETENE

Problemet når man studerer kirkehistorien og Bibelen så grundig, er at man innser at den generelle forkynnelsen innenfor karismatiske kretser er altfor snever, og at fokuset stort sett ligger på velsignelser som helbredelser, demonbefrielse, materiell framgang og seier. Dette er selvsagt vel og bra, men evnen til kritisk tenkning og ikke minst nye åpenbaringer fra Bibelen blir ofte skadelidende. Man blir fristet til å tenke på historien om Keiserens nye klær når man hører alle herlige ord, men ikke ser at ting skjer. Når jeg snakker om kritisk tenkning, mener jeg selvsagt ikke at man skal opphøye seg over og kritisere Bibelen og dens budskap, men derimot skal enhver forkynner og lærer kunne prøves på Guds Ord! Bibelen har så mange fasetter og ting som vi bør løfte fram i lyset nå og da, ikke bare det som klør i øret! Man bør avsløre vranglære som katolisismen, som jo ikke er noe annet enn avskyelig avgudsdyrkelse, og statskirkens kvalmefremkallende liberale snillisme som fører folk lukt i helvete!

Du vil kanskje ikke tro det, men de aller fleste som i dag utdannes som prester og teologer er ikke født på ny, eller så mister de frelsen fordi de blir forgiftet av liberalteologiens heslige kunster. Mye av dette stoffet må også KRL lærere gjennomgå. Man presenterer en Bibel som er menneskeverk, blottet for alt overnaturlig. Dette kalles myter (eventyr), og dersom en profeti som f.eks. i Jesaja om Kyros som jo levde flere hundre år etter Jesaja, ja om en profeti tilsynelatende har gått i oppfyllelse, forsøker man i stedet å dikte opp minst en ekstra Jesaja som levde ETTER at profetien var oppfylt, om du skjønner. Så har da denne deutero eller trito Jesajas’en skrevet historien inn ETTER at hendelsene fant sted, påstår man. Hvorfor? Jo, man mener tydeligvis at det er bedre å mistenkeliggjøre Bibelens forfattere for å begå fusk og historieforfalskning enn å kunne godta at det finnes en levende Gud som faktisk visste om kong Kyros LENGE før han ble født, og som også visste om deg og meg før vi ble formet i mors liv, ja vi var utvalgt i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt!

Liberalteologien ble hovedsaklig utviklet fra 1800 tallet og framover, som en reaksjon på Opplysningstidens filosofiske harselering med de kristne og Bibelen, samt et kompromiss med Darwins djevelske utviklings-hypotese, som de lærde antok var riktig, men som aldri har blitt bevist, snarere tvert imot. Noen teologer ville presentere en kristendom som skulle være spiselig for den intellektuelle eliten som i denne perioden ble mer og mer antikristelig innstilt. Man ville ikke prate om Bibelens guddommelige inspirasjon og autoritet, men snarere benytte bibelboken som en vakker poetisk og moralsk eventyrbok som nok inneholdt visse ord fra Gud, selv om man ikke kunne være sikker på noe. Disse såkalte liberalteologene (som jo ikke er fri, men bundet i djevelens snarer) forkaster Moses som forfatter til Mosebøkene, og avskriver stort sett alt som står i disse som noe som ble oppdiktet eller i beste fall består av enkelte kilder som KAN inneholde historiske fakta. Mosebøkene ble ifølge intelligente demonbesatte teologer produsert under det babylonske fangenskapet på femhundretallet før Kristus (det finnes INGEN vitenskapelige beviser for dette!) Dermed avviser man historisiteten til Adam og Eva, Noa og Arken, Sodoma og Gomorras homoseksuelle som ble utryddet med ild og svovel fra himmelen, Abraham, Isak og Jakob, Moses og Israelsfolkets opphold i og utgang fra Egypt med alle de ting det medfører; Josva og inntoget i Israel og så videre. Alle undere som er beskrevet regnes som fabler som bare skal vise Guds storhet (men selvsagt finnes det ingen Gud som kan gjøre under, for det er jo uvitenskapelig!). Men da må man spørre seg om Gud da ikke ER så stor at Han kan kløyve sjøen for Israelsfolket, gi Moses de ti bud direkte uten mellommann, etc. Han har jo skapt himlene og jorden ved sin makts Ord, da er det vel ingen problem for Han å gjøre disse tingene? Forresten: Noas Ark ligger åpent til beskuelse på Araratfjellet slik Bibelen beskriver det. Jeg har en bok med bilder av den, skrevet av Ron Wyatt, og hvem som helst kan dra til Tyrkia / Kurdistan og selv besøke dette stedet!

Daniels bok inneholder også en rekke svært detaljerte profetier som ble oppfylt i løpet av få år etter at Daniel levde. Blant annet står det profetier der om Alexander den Stores liv og levnet.  Siden dette ifølge ‘vitenskapelig’ tankegang ikke er mulig, hevder disse teologene at Daniel sannsynligvis aldri eksisterte, og at boken ble skrevet av ukjente forfattere nærmere tiden for Jesus fødsel. Dette er naturligvis IKKE vitenskap eller teologi, men tåpelig og surmaget ateisme forkledd som noe mer sofistikert. Og verden har latt seg blende av alle disse vitenskapsmennene som ikke fant bevis i ørkensanden etc, men tvert imot tenkte ut slike skrøner bak sine fine skrivebord i blant annet Tyskland. BULTMANN er en av disse satans agenter.

Når man leser Det nye testamente, ser man at det bekrefter Det gamle testamentet i sin helhet, og henviser stadig til at GT’s profetier slik be oppfylt. Jesus Kristus selv, som jeg regner med at de som kaller seg kristne tror på, siterte stadig fra Mosebøkene, og sa at Moses hadde skrevet dem. Han henviste til Abraham, Isak og Jakob, han henviste til Sodoma og Gomorra, til Jesaja og til profen Daniel. Han trodde til og med at historien om profeten Jona som overlevde tre dager og tre netter i stofiskens buk, var sann! Videre ser vi at også Apostlenes gjerninger framholder GT som Guds trofaste ord, og Paulus baserer sin teologi og sitt evangelium på at Adam og Eva fantes som   fysiske personer, og at det som skjedde med dem ifølge 1. Mosebok faktisk var sant! Ja, ikke nok med det: Dersom det ikke fantes en første Adam som var årsaken til at hele verden falt inn under syndens velde, så kan heller ikke den andre Adam – Kristus – frelse menneskeheten! Dersom det ikke var et konkret syndefall som førte død og fordervelse inn i verden gjennom Adam, kan INGEN bli frelst! Bare les Romerbrevet kapittel 5, så skjønner du.

Dette dreier seg altså ikke om teologisk flisespikkeri, men faktis hele troverdigheten til vår kristne tro. Paulus skriver i 1. Korinterbrev 15 at dersom Kristus ikke har stått fysisk opp fra de døde, da er vår tro intet, og da er vi de ynkeligste blant mennesker!

Hvordan kan noen hevde at de tror på Jesus, når de faktisk ikke tror på hans Ord og lære?

Jakobs brev sier: Du tror at Gud er en? Du gjør rett! Også demonene tror det, og skjelver.

Er demonene da kristne fordi de tror på EN Gud? Er djevelen frelst fordi han tror at det finnes en Gud? Selvsagt ikke. Man er en DÅRE – en tåpe og en idiot – dersom man IKKE tror at det finnes en Gud, sier Bibelen klart og tydelig!

På samme måte blir ingen kristen av å holde for sant, eller håpe på, at det finnes en Gud! Man blir heller ikke kristen av å studere teologi i årevis, samt å ikle seg en religiøs kjole med kors og andre okkulte symboler på, eller av å synge kyrie eleison til orgeltoner!

VÅKN opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. La Jesus, som kalte de religiøse lederne på sin tid for hyklere, giftslangers avkom, djevelens barn og hvitkalkede graver som utenpå ser vakre ut, men inni er fulle av dødningeben – la denne Jesus få komme inn i ditt hjerte. Han sa at du må bli som et barn for å komme inn  i Guds Rike! Du må la din jordiske, djevelske oppblåste visdom og kunnskap fare, omvende deg fra den og bekjenne den som synd! Du må bli født på ny ved vann og Ånd, ved Ånden, vannet og blodet. Dåpsvann frelser ingen, vannet det er snakk om er vannbadet i ORDET, man blir født på ny ved Guds Ord, den uforgjengelige sæd. Og når du så er frelst, MÅ du uten å nøle (jfr. Ananias ord til den nyfrelste Saulus) la deg begrave med Kristus ved full neddykkelse i vann etter din bekjennelse av at Jesus er Guds Sønn (se Apg. 8:37 ff). Dåpen er ifølge 1. Peter 3:21 IKKE en avleggelse av kjødets urenhet (kroppslig urenhet), men en god samvittighets PAKT med Gud!

Kom ut av henne mitt folk, sier Jesus til de som er blant skjøgens barn, så dere ikke får del i hennes synder! Den katolske kirken er den store skjøgen i Rom, og Statskirken er hennes datter, skrev Aage Samuelsen i sin bok Levende kristendom, død religion. Den lutherske lære var gal nok slik den var før, nå er den såkalte lutherske kirke blitt så korrupt og pervers at til og med Martin Luther garantert hadde stemplet den også med skjøgestempelet. I dag er det blitt så galt at noen teologer konverterer til den katolske kirken (!) for å unnslippe det forferdelige forfallet som er i statskirken, med kvinnelige prester og biskoper, pro-homoseksuelle prester og antikristelige ledere som likestiller kristendommen med alle andre slags religioner. Rottene har alt forlatt dette synkende skipet, skjønner du ikke at nå er det på tide at også du forlater Den norske kirke?! KOM UT AV HENNE MITT FOLK, sier Herren Jesus Kristus!

PROBLEMET kjære venn, er at liberalteologien alt har sneket seg godt innenfor menigheter som man skulle tro var bibeltro. Man tillater at kvinner får maktposisjoner og embeter i Guds menighet, selv om Ordet uttrykkelig forbyr dette (se 1. Kor. 14 og 1. Tim. 2). Amplified Bible sier at de som gjør dette ikke er kjent av Gud! Vend om mens det ennå er håp, kjære pinsevenner og trosfolk! Bob Dylan synger i en sang: Do you ever wonder just what God requires? You think He’s just an errand boy to satisfy your wandering desires? When you gonna wake up, strengthen the things that remain? (Funderer du noen gang på hva Gud krever av deg? Tror du at Han bare er en ærendsgutt som skal oppfylle dine skiftende behov? Når skal du våkne opp og styrke den resten som gjenstår?) fra Slow train coming.

Bibelen er sannelig ikke et koldtbord der du kan gå rundt og plukke ut det som passer deg: Helbredelse, velsignelse, framgang, fred, seier, tro, kraft, salvelse etc. når du overhodet ikke vil ta til deg de refsende og formanende ord som der også står, og som kanskje bryter med din teologi. På samme måte som du grundig studerer, mediterer på og bekjenner ut Guds løfter om legedom og bønnesvar, på samme måte skal du nøye studere hva Paulus skriver om forskjell på menn og kvinner, og når det gjelder ekteskap, skilsmisse, gjengifte, det å føde barn, holde seg til det lave og bli i det kall man var da man ble kalt til frelse hvis da ikke Herren kaller til noe annet. Vær imidlertid fullstendig klar over at Gud IKKE kan kalle en kvinne til å være pastor eller prest/bibellærer for voksne menn. Dersom noen påstår at Han har gjort det, gjør de Gud til en schizofren type som vingler hit og dit, og man gjør Ordet til noe upålitelige og omskiftelig! Man gjør med andre ord Gud til en løgner! Og da kan du jammen ikke regne med at Herren selv virker med og stadfester det Ordet du forkynner. Derimot kan det være at djevelen lurer folk med falske tegn og under for om mulig å føre vill selv de utvalgte! Våk og be om kraft til å bli stående gjennom alt som skal kommer over jorden i disse siste dager!

Reklamer

Single Post Navigation

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: