Mine bibelstudier

Når Gud kaller er det viktig at vi svarer ja, for vi vet ikke om Han vil kalle oss igjen.

Archive for the month “april, 2013”

EKTESKAPET

EFES.4,22-33

Ekteskapet er ikke det enkleste å skrive om,da det berører mange som det har gått i stykker for. Alt jeg skriver er derfor generelt,og heller til lærdom for oss alle.
Ekteskapet er den minste enheten vi kjenner,men det er også den viktigste.
I skriftstedet ovenfor,i versene 31-33 skriver Paulus følgende: «……derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru,og de to skal være ett kjød. Denne hemmeligheten er stor- jeg taler her om Kristus og menigheten. Men hver enkelt av dere skal elske sin hustru som seg selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann.»
Paulus sammenlikner ekteskapet mellom mann og kvinne med forholdet Kristus og menighete. På samme måte som menigheten står i et paktsforhold med Kristus, er ekteskapet et hellig paktsforhold mellom ektefellene. Gud er den som har instiftet ekteskapet,og løftene vi gir hverandre er mént å vare livet ut.

Men alikevell er det mange det går i stykker for av forskjellige grunner,og det er like mange skillsmisser blandt de kristne som ikke kristne. I Malak.2.14-16 sier Gud bla at Han hater skillsmisse. Paulus skriver til Korinterne i 1.KOR.7,10-12 om ekteskap og skillsmisse,og om noen skiller seg,skal de ikke inngå nye ekteskap.
Bibelen skriver mye om ekteskapet,og bare det forteller hvor stor betydning det har.

Men hvordan skal vi lykkes som ektefolk? Det er mange måter å bygge et kristent ekteskap på,men bare én måte å lykkes på. Mange ekteskap inngås på det grunnlag at en ikke klarer å leve avholdende. Paulus sier at det er bedre å gifte seg,enn å brenne av begjær, så sant du ikke er skillt som en kristen.

Det er kún ved død at de ekteskapelige bånd brytes,og man er fri til å gifte seg,så lenge det er i Herren. Det er enkelt å være gift i gode dager,men hva med de onde? Det er da vår kjærlighet prøves,om den er ekte. Som kristne ektepar er det viktig at vi er et forbilde i alle ting. Ikke kristne «måler» oss ikke ut ifra det vi sier,men hvordan vi lever.

Slik var jeg selv som ufrelst,er det de kristne har det jeg leter etter. Jeg snakker ikke om fullkommenhet,men ærlighet og oppriktighet blant oss. Jeg stillte min kone et «10.000 kr» spørsmål,og fikk et ærlig svar. Det var med å bidro ganske mye til min frelse. Men tilbake til ekteskapet:   Det er aldrig lett å bygge sterke og gode relasjoner. Det kreves mye arbeid fra begge parter.

Her er det viktig at man ikke bare peker på den andres feil, men arbeider bevisst med sine egne dårlige sider. Spørsmålet er ikke hva ektefellen kan forandre på. Det er heller hva jeg kan bidra med for å bedre forholdet. Det blir alt for lettvint å bare skylde på den andre part.  Ofte sies det:»ja,jeg har nå gjort det jeg kan gjøre.Nå er det opp til ham/henne.»

Dette er ikke annet enn egen rettferdighet,hvor man renvasker seg selv,og legger resten på den andre part. Men begge parter må jobbe aktivt sammen og være villige til å la seg korrigere (ikke dømmes). Jesus gir kún én grunn til skillsmisse,og det er hor (Matt.19,9). For egen regning, kan jeg legge til at i ekteskap hvor det er fysisk,eller psykisk misshandling kan det være tale om skillsmisse.

Ellers er mitt råd: gjør det dere kan for å beholde ekteskapet

Reklamer

Barnetroen – en snarvei til Helvete

Undersøkelser viser at færre og færre mennesker anser seg som kristne. Men samtidig er det mange som påstår at de har barnetroen i behold. Men barnetroen er en teologisk gummikrykke som støtter millioner av mennesker rett ut i fortapelsen.

Pastor Bjarne Belzasar Johannessen ønsker å sette fingen på dette problemet han stadig møter når han snakker med folk han treffer på sine vandringer i byen. – Når jeg spør folk om de er kristen, så eer det mange som sier at de ikke er helt sikker. Men de sier gjerne at de framdeles har «barnetroen» sin. Da spør jeg dem om hvorfor de ikke smører liksminke i ansiktet og heller blir satanister på heltid. De har jo uansett bestemt seg for å spytte Gud direkte i ansiktet, påstår pastoren til Herregud.com. – Gud skiller ikke mellom ateister, homofiile eller ryggløse humanister som klamrer seg til «barnetroen».

Disse menneskene setter sin lit til at «barnetroen» skal frelse dem fra skjærsilden. Men det er ikke slik man unngår H E L V E T E S pinsler, advarer pastor Johannessen. – «Barnetroen» er gir ingen moralsk styrke til å motstå satanistiske oppfinnelser som sodomi, Islam og Israels-kritikk, advarer pastoren.

– «Barnetro» er et enkelt ord. Det høres sså fint og flott ut, sier Johannessen.
– Det består av to deler. Den første delenn «barn» og den andre delen «tro». Dette er to av de vakreste ordene som finnes. Men satt i sammen utgjør disse to ordene et verktøy som er konstruert av Satan, slik at folk lettere skal kunne uttrykke at de driter loddrett i at Jesus døde for våre synder. Man roper ut til hele verden at en ikke er villig til å endre måten man lever på. Disse kristenhumanistene vil gjerne føle en «åndelighet» eller «trygghet», men ikke erkjenne Jesu sitt offer på Golgata. Ei heller som konsekvens av dette la Bibelen stå som autoritet i alt en foretar seg. Det er ikke tilfeldig at det er folk med barnetro som ønsker at homofile skal ha adgang i kirken eller at kvinner skal kunne ha politiske verv.

Johannessen understreker at Jesus forlanger mer enn «barnetro» av dem som får følge med ham inn i evigheten. – Det er de «barnetroende» som vil erstattte Bibelens historier om Skaperverket med Darwin og hans ape-teorier. Det er disse menneskene som vil rive fosteret ut av kvinnen, og kvinnen ut av sin rettmessige plass i hjemmet. Kvinnens hovedansvar skal ikke lengre være å sørge for mann og barn. – Dette er ikke tro, det er ateisme og vranglære. Man kan like gjerne skjære av seg sin forhud og kjøpe bønneteppe, for den himmelske port er evig stengt for slike mennesker, sier Johannessen.

«Barnetroen gir meg trygghet», sier gjerne den 33 år gamle lærerinnen som ikke bryr seg om tungetale eller helbredende mirakler, og som forteller sine elever at verden er mye mer enn 6000 år gammel. Ja, til og med mange millioner år gammel!!!

«Barnetroen har jeg enda i behold», forteller politimannen som ser den andre veien når homofile leier hverandre og kysser på åpen gate, rett foran normale mennesker.

«Jeg håper jo at min datter også beholder barnetroen», sier den kvinnelige sosialdemokraten til sin gamle studievenninne, mens hun samtidig ønsker at tenåringsdatteren skal få seg universitetsutdannelse og en politisk karriere slik hun selv har. Å sørge for at datteren gifter seg og blir hjemmeværende mamma, er det siste denne damen tenker på. «Vi lever jo ikke for hundre år siden», fnyser hun mens hun samtidig må smile av eks-mannen hun forlot fordi han ikke tok «sin del» av husarbeidet.

– Mange bruker «barnetro» som et varmende teppe rundt seg selv, en slags åpen billett til Jesu rike, sier Johannessen. – Men jeg sier dere: Den eneste virkelige varmen «barnetroen» gir, er nok fra flammene på Satans evige grill, hvor det er en spesiell plass reservert for åndelig handikappede humanister.

Post Navigation